Helios Orange Olomouc

O informačním systému Helios Orange

Vlastnosti ekonomického informačního systému Helios Orange

Nová generace

Informační systém LCS Helios IQ byl uveden na český trh na podzim roku 1999 a je zbrusu novou generací známého ekonomického systému Helios. LCS Helios se na trhu ekonomických informačních systémů úspěšně pohybuje již téměř 13 let a za dobu svého působení uspokojil přes 2.500 uživatelů. LCS Helios si získal nejen oblibu uživatelů ale i respekt odborné veřejnosti a opakovaně prestižní ocenění kvality Czech made.


Princip stavebnice

Systém je uspořádán modulárně a konkrétní moduly je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. Znamená to, že moduly systému jsou děleny na co nejmenší komponenty tak, aby si zákazník mohl pořídit vždy jen ty nástroje, které využije


Efektivní řešení pro výrobu, služby i obchod

Ve výrobních podnicích se osvědčil modul Výroba, zahrnující jak technickou přípravu, tak i kapacitní plánování a řízení výroby, včetně variant výrobků a řízení jakosti. Obchodní společnosti zase oceňují agendu oběhu zboží s možností evidence výrobních čísel, transformace měrných jednotek během pohybu zboží, využití čárových kódu a automatizace proclení. Modul Cla je obecně velmi oblíben, neboť jeho analytický rozsah je u nás bezkonkurenční. Za pozornost jistě stojí i modul Mobilní obchod s možností připojení přenosných zařízení umožňujících pořizovat data přímo v terénu. Maloobchodům jsou určeny moduly Pokladní prodej a Internetový obchod. Podporu naleznou i přepravní a spediční společnosti díky modulu Sběrná služba, který řeší jak námořní a kontejnerovou, tak i leteckou přepravu. Alternativou Sběrné služby je pak modul Pravidelné přepravy. Samozřejmě nemůže chybět modul CRM pro řízení vztahu se zákazníky a modul Manažerské vyhodnocování pro další zpracování požadovaných dat formou tabulek a grafů.

Nadnárodní řešení

LCS Helios IQ je ideálním řešením i pro zahraniční firmy působící v České republice, případně firmy se zahraničními pracovníky. Základní konfigurace systému je sice nastavena pro český jazyk, veškerá terminologie včetně ovládání a komentářů má však i svou anglickou a německou verzi. Během práce tak lze jednoduše přepínat mezi jednotlivými jazykovými prostředími. Systém je od roku 2001 plně lokalizován také na Slovensku. Systém je rovněž přizpůsoben mezinárodnímu výkaznictví, podporuje jednotnou evropskou měnu EURO a další cizí měny.


Nejnovější technologie

Systém je vyvíjen v prostředí jazyka Delphi. V souladu s trendy vývoje na poli informačních technologií je důsledně vystavěn na bázi vícevrstvé architektury klient/server, která zajišťuje systému ještě větší bezpečnost dat, stabilitu a rychlost přístupu k požadovaným datům. Použitým databázovým strojem je Microsoft SQL Server. Samozřejmostí je těsná provázanost s produkty společnosti Microsoft, především MS Office. Systém LCS Helios IQ je provozován pod operačními systémy MS Windows 2000, XP či 2003, a to buď v síti, nebo na samostatném počítači. Celý systém pracuje v reálném čase, všichni účastníci jsou připojeni on-line. Plnou podporu má komunikace vzdálených pracovišť a přenos dat mezi nimi.