Callcentrum Helios Orange

Kontaktní centrum KeyTech, Panasonic

Máte stovky tisíc zákazníků a několik telefonistek, které jsou zodpovědné za komunikaci se zákazníkem? Potřebujete jako majitel firmy nebo vedoucí pracovník sledovat aktivitu telefonistek? Kolik minut pracovníci telefonují, kolik firem za den oslovili, zda oslovili firmy, se které měli oslovit, jaký byl výsledek telefonického jednání?

Nabízíme Vám řešení. Vyvinuli jsme software Kontaktní centrum KeyTech, který tuto problematiku řeší.

Řešení Call Centra lze rozšířit o modul GSM Gateway, který umožňuje přijímat a odesílat SMS zprávy. Nad SMS bránou lze samozřejmě vystavět zákaznické řešení na míru.

Dostupné verze produktu CallCentrum

  1. Samostatná aplikace s adresářem firem, kontakty,  úkoly, kontaktní jednání
  2. Jako integrační řešení do systému Helios Orange, modulu CRM. (Tato verze disponuje kompletní sadou funkcí modulu CRM a využívá databáze kontaktů přímo v systému Helios)

Požadavky na HW a SW:

Pro správnou funkci softwaru je vyžadováno prostředí LAN s doménou MS Windows Server a pracovní stanice MS Windows XP Profesional. Software je testován na ústřednách Panasonic TDA 15 a TDA 30, je však možné ho odladit i s Vaší ústřednou, která podporuje alespoň standard MS TAPI 2.0. Doporučujeme vybavení telefonistek náhlavní soupravou (headsetem) a systémovými telefony k dané ústředně.

Popis řešení

Toto softwarové řešení se skládá ze dvou celků:

  • serverová služba HeOCall
  • aplikace KeyTech Kontaktní centrum

Serverová služba HeOCall má především tyto funkce: Loguje telefonní hovory z telefonní ústředny, vytáčí čísla a na straně počítače pak konkrétnímu uživateli zobrazuje okno při příchozím hovoru na danou linku. Aplikace vyžaduje instalaci na MS Windows Serveru, který je připojen k ústředně pomocí USB kabelu.

Modul eviduje data těchto oblastí:

Organizaci - kontaktní osobu - kontakt (tel,email)
Zaměstnance, počítače (PC) a telefonní pobočky
Zakázky - kontaktní jednání - telefonní hovory

Příklady použití Call Centra:

Vytáčení hovorů: Telefonní operátor(ka) má seznam kontaktů nebo již přímo úkolů, které má obvolávat. Označí si záznam úkolu, kontakt nebo již existující kontaktní jednání a začne jednoduše vytáčet číslo pomocí stisku horké klávesy F12 nad záznamem. V okamžiku vytáčení čísla se jí otevře okno  Kontaktního jednání, kde do pole popis vyplní stručně několika slovy či větami obsah telefonátu. Pokud obsahem telefonátu byl úkol, např. zaslat zákazníkovi katalog, vytvoří návazný úkol pro zodpovědnou osobu - POSLAT KATALOG. Pokud se se zákazníkem domluví na dalším telefonátu, zaznamená si úkol telefonát a zadá datum.
Přijímání hovorů: Operátorka má na lince hovor od zákazníka, zvoní telefon, na obrazovce počítače se objeví okno s číslem volajícího a pokud je ve Vaší databázi tel. číslo zákazníka, dotáhne se z databáze firma a jméno člověka který volá. Operátorka zvedá telefon, začne mluvit se zákazníkem a na základě obsahu telefonátu má možnost si vybrat zda připíše poznámku o hovoru k již existujícímu kontaktnímu jednání nebo vytvoří nové.

Hlavní výhodou aplikace je zlepšení organizace práce s jednotlivými telefonáty. Operátorka má přehled komu volat komu nevolala, co je nutné řešit. Manažer má přehled o právě realizovaných jednáních s klienty. 

V aplikaci naleznete tyto výstupy a přehledy:

  • Přehled o vedených kontaktních jednáních, včetně celkového protelefonovaného času
  • Přehled o splněných či nedokončených úkolech (kontaktních jednáních)
  • Přehled volaných a přijatých telefonátů a jejich délka
  • a další