Proč faktoring?

Faktoring je velmi dobrý nástroj pro zlepšení cash flow Vaší výrobní či  obchodní firmy. Vaše vydané faktury postupujete Faktorovi (zpravidla banka či faktoringová společnost) a ten Vám za Vaši vystavenou fakturu uhradí okamžitě až 80% z ceny. Místo toho abyste čekali na několik milionů od Vašich dodavatelů máte na nákup dalšího materiálu a můžete se věnovat Vaší primární podnikatelské aktivitě.

Faktoring však také obnáší administrativní činnost související s mnoha pořizováním dat: Postupováním Vašich faktur Faktorovi (dávky), vyúčtováním provizí a sledováním úhrad závazků a další agendy. V neposlední řadě také potřebujete vidět aktuální a skutečný stav Vaší pohledávky v SALDU vašeho informačního systému.

Nabízíme zpracování této agendy nad systémem Helios Orange pro dvě společnosti: Transfinance a.s. a KB Factoring Komerční banky.

Pokud používáte jinou faktoringovou společnost, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám nabídneme zpracování importů a exportů faktoringu i s dalšími systémy.

KB Factoring Helios Orange

Tento externí plugin systému Helios Orange slouží pro elektronickou komunikaci s portálem společnosti Factoring KB, dceřiné společnosti Komerční Banky, a.s.

Modul umožňuje importy a evidenci těchto záznamů:

 • Export vydaných faktur
 • Import odkoupených pohledávek
 • Účtování odkoupených pohledávek
 • Import provizních faktur
 • Import úrokových faktur

 Hlavní výhody:

 • Elektronickou komunikací s faktoringovou společností se výrazně sníží náklady na zpracování factoringových faktur. Účetní po importu má už na starosti pouze fakturu zkontrolovat a správně zaúčtovat.
 • výrazné snížení chybovosti při zadávání dokladů

Použitá technologie:
Externí plugin systému Helios Orange. Programovací prostředí .NET 2.0.

Podrobnější popis tohoto softwarového řešení najdete v tomto produktovém listu zde.

Pokud nevyužíváte faktoring Komerční banky, rádi Vám nabídneme úpravu na jinou faktoringovou společnost. V současné době disponujeme hotovým řešením eSaldo s firmou Transfinance.

Transfinance Faktoring eSaldo - Helios Orange

Faktoring eSaldo je realizován se společností Transfinance a.s. Umožňuje v systému Helios Orange sledovat pohyb postupovaných faktur a přes společnost Logicentrum a jejich komunikační systém EDIFACT zasílá data do společnosti faktora (faktoringová spol. nebo banka)

Plug-in Helios Orange - eSaldo vznikl jako první verze faktoringu a funguje pouze se systémem EDIFACT. 

Hlavní výhodou využití systému EDIFACT je relativně nenáročná implementace do jakýchkoli dalších informačních systémů Faktorů.


Funkční popis pluginu eSaldo:

eSaldo aplikace je plug-in rozšiřující funkčnost informačního systému Helios Orange

 • aplikace se volá pomocí ext. akce přímo z prostředí LCS Helios IQ
 • uživatel má možnost založit si vlastní záznam „dávky“ do tab. RTF_eSaldoDavka
 • do dané dávky má možnost vybírat se seznamu faktur vydaných jednotlivé faktury, které budou v dané dávce
 • sestavená dávka se dá exportovat do txt souboru dle definice zadavatele (faktoringové firmy)
 • díky databázovým constraints nelze již dávku, která byla jednou vyexportována měnit

Platforma:

MS .NET Framework 1.1
 integrace do systému Helios přes COM objekt
databáze MS SQL společná s LCS Helios Orange
EDIFACT od společnosti Logicentrum.cz

Kontaktujte nás. Rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku na instalaci a implementaci eSalda a případnou úpravu  řešení  pro.  Vaši firmu.